Soubor

Dětský folklórní soubor

Historie

Dětský soubor Jiskřička byl založen v roce 1982. U zrodu stála Vlasta Černá, ke které se později přidali sourozenci Martina a Libor Faitovi. Počet dětí v souboru postupně rostl, a tak se za pár let mohli tanečníci rozdělit na dvě složky - menší tanečníci ve věku 5-10 let (později MATA) a velcí tanečníci, 10-16 let (VETA). K těmto sekcím se roku 1986 přidala i dětská muzika, doprovázející tanečníky hrou a zpěvem lidových písní (dnes nazývaná MUZA). Již dvacet let vedou taneční sekce Lenka Bajerová a Jitka Nejdlová, v dnešní době se na jejím směřování podílí i manželé Jiří a Šárka Staškovi. V minulých letech pracoval s tanečníky také Martin Mencl. Tempo i notu dětské muzice udává taktéž dlouholetá vedoucí Jana Bísková.

Činnost

Náš soubor zpracovává folklór především z Plzeňska, Chodska a jižních Čech. Taneční pásma z našeho repertoáru vystihují a znázorňují venkovský život úzce spjatý s přírodou, tradice a dětské hry typické pro naši oblast a podnebí. Mladší tanečníci mají ve svých pásmech říkadla, písničky a jednoduché taneční kroky. Možnost zatancovat a zazpívat si v lidovém kroji tak mají opravdu všichni, stačí trocha rytmu v těle a úsměv na tváři. Od starších tanečníků už se očekává více. Pilují přesnější kroky, lepší párové držení i složitější choreografie. Muzikanti obě složky doprovází na typické lidové nástroje, jako jsou housle, dudy, klarinet, basa a zpěv. Všechny děti pak účinkují v plzeňských a chodských krojích. Svou dlouhou tradicí a úspěšnou reprezentací je soubor Jiskřička velmi dobře znám v Plzni i v okolí města. Prošlo jím již mnoho členů, velká část pokračuje v dospělém souboru Jiskra. Jiní se k folklóru opět vrací po delší době. Buď se aktivně zapojují ve třetím souboru naší velké folklorní rodiny (Jiskra 58), nebo do dětského souboru přivedou svého potomka. Každé vystoupení nás motivuje zlepšovat se a nastudovat nová (nebo oprášit starší) pásma našeho repertoáru. Potlesk a kladné hodnocení si odnášejí děti z regionální soutěže dětských folklórních souborů. Publikum musí na každém vystoupení vidět úsměv, přesné kroky, naškrobené kroje a slyšet s citem a čistotou zahraný a zazpívaný doprovod naší muziky. Za tím vším jsou hodiny práce, tréninku a neustálého opakování. Pravidelné zkoušky a soustředění plodí nejen divákův příjemný i kulturní zážitek na našich vystoupeních, ale také rozvíjí naše děti v pohybových a muzikálních dovednostech, i ve spolupráci v kolektivu. Děti tak poznávají nové kamarády a přátele.